Studenac market

Etika i usklađenost

Primjenom najviših standarda poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja u Studencu želimo izgraditi čvrste odnose s dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, ojačati njihovo povjerenje i poštovanje te izgraditi snažan ugled i integritet u skladu s najboljim praksama.

Osiguravanje usklađenosti poslovanja sa svim važećim zakonima i propisima, zakonima o suzbijanju mita i korupcije te sprječavanju pranja novca za nas je izuzetno važno i to smatramo osnovom za temelje poslovnih odnosa izgrađenih na poštenju i povjerenju.

Objavili smo Etički kodeks, Politiku suzbijanja mita i korupcije, Politiku sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, Kodeks ponašanja za dobavljače, Pravila za darove i gostoprimstvo, proceduru za Postupak prijavljivanja sukoba interesa te izgradili vlastiti sustav usklađenosti.

Etika i usklađenost

Naš sustav usklađenosti

Društvo je imenovalo Službenika za usklađenost, neovisnu ulogu unutar Društva, odgovornu za organizaciju, koordinaciju i provedbu sustavne usklađenosti poslovanja s važećim zakonima, propisima i internim politikama. Funkcija Službenika za usklađenost izravno je odgovorna i redovito podnosi izvješća Upravi i Nadzornom odboru.

Uspostavili smo internu platformu za etiku i usklađenost te smo osigurali trening platformu za kontinuiranu edukaciju zaposlenika s ciljem podizanja svijenosti o važnosti poštivanja kompanijskih pravila i unaprjeđenja organizacijske kulture.

Osigurali smo mehanizme prijave neusklađenosti i kršenja pravila za zaposlenike i vanjske dionike kako bi omogućili jednostavan način prijave na svaku sumnju o kršenju pravila propisanih Kodeksom i Politikama te osigurali interne komunikacijske kanale za pitanja u situacijama kada zaposlenici nisu sigurni što treba poduzeti.

 • Etički kodeks

  Etički kodeks

 • Sprječavanje mita i korupcije

  Sprječavanje mita i korupcije

 • Sprječavanje pranja novca

  Sprječavanje pranja novca

 • Pravila za darove i gostoprimstvo

  Pravila za darove i gostoprimstvo

 • Etički kodeks

  Službenik za usklađenost

 • Sprječavanje mita i korupcije

  Edukacije

 • Sprječavanje pranja novca

  Treće strane

 • Pravila za darove i gostoprimstvo

  Mehanizmi pritužbi

Od svih zaposlenika i svih drugih vanjskih subjekata, kao što su poslovni partneri, dobavljači, izvođači i suradnici, očekuje se postupanje u skladu s ovim pravilima i poslovnim načelima Društva.

Etički kodeks

Etički kodeks

Etički kodeks odražava temeljne etičke vrijednosti Društva i definira pravila u skladu s vrijednostima Društva, zakonima i propisima te industrijskim standardima. Kodeks se temelji na poštivanju temeljnih ljudskih prava i etičkih načela: integriteta, poštenja, povjerenja, humanosti, tolerancije, odgovornosti i poštivanja zakonskih normi.

Etički kodeks

Politike

Kako bismo osigurali i promicali dobro upravljanje i visoku razinu integriteta, usvojili smo politike koje usmjeravaju naše operacije i postupke te one naših poslovnih partnera. Društvo je usvojilo nultu stopu tolerancije prema mitu i korupciji i pranju novca.

Politika suzbijanja mita i korupcije Politika sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma Kodeks ponašanja za dobavljače

Prijavljivanje nesukladnosti

Za vanjske treće strane osigurali smo sustav prijave putem kojeg je moguće prijaviti neusklađenost i svako nepoštivanje Kodeksa i politika.

Obrazac za prijavu

Studenac - potvrđeni prijatelj svojih kupaca!