Kontakt i informacije

Studenac d.o.o.

Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš, Hrvatska

Uprava: Senczuk, Cieslakowski, Baškarad, Bilanović, Halwa Michal Andrzej

Telefon: +385 (0)21 430 801
Telefaks: +385 (0)21 430 802
E-mail: studenac@studenac.hr
Web adresa: www.studenac.hr

OIB: 02023029348
MBS: 081168181, upisano kod Trgovačkog suda u Splitu
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu
IBAN: HR9423600001102735612, Zagrebačka banka d.d.

Studenac - potvrđeni prijatelj svojih kupaca!