Cool kartica

Kontakt i informacije

Studenac d.o.o.

Četvrt Ribnjak 17 21310 Omiš, Hrvatska

telefon: +385 (0)21 430 801
telefaks: +385 (0)21 430 802
e-mail: studenac@studenac.hr

MBS: 081168181, upisano kod Trgovačkog suda u Splitu
OIB: 02023029348
Predsjednik Uprave: Michal Wojciech Senczuk

COVID-19 informacije

Saznajte sve novosti o mjerama zaštite zaposlenika i kupaca od koronavirusa

Saznajte više